Stiftelsens ändamål


Stiftelsen har som ändamål att främja människors hälsa och bättre liv, primärt i  Sverige men även utanför Sverige.

Främjandet av ändamålet ska företrädelsevis ske genom bidrag till att förebygga och bekämpa cancersjukdomar, att behandla och vårda cancersjuka personer samt att stödja forskning med inriktning mot cancer.

Ändamålet får också bland annat främjas genom annan forskning, utbildning, vård, social hjälpverksamhet eller andra typer av aktiviteter på ett sådant sätt att det direkt eller indirekt främjar människors hälsa och bättre liv.

Stiftelsens arbetssätt


Stiftelsen arbetar själv för att hitta de forskningsprojekt eller andra projekt som stiftelsen enligt förordnandet ska stödja. Stiftelsen Cancera respekterar din integritet och kommer att skydda alla uppgifter om dig som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar om dataskydd. Mer information om detta finns i vårt informationsblad.

Beviljade anslag

Stiftelsen har beviljat följande anslag.

 

 

2 000 000 kr till docent Kristina Lundberg vid Lunds Tekniska Högskola till projektet ”Tumörinfiltrerande immunceller och dess roll inom nya immuno-onkologiska terapier”.

Behovet av nya strategier för att starta ett effektivt immunsvar mot tumörceller är enormt. Genom att identifiera och karakterisera nya typer av immunceller i solida tumörer ska projektet utveckla nya sätt att kick-starta ett immunsvar riktat mot tumörcellerna. På så vis kan vi möjliggöra att fler patienter får dra nytta av den kraftfulla och långvariga effekt som denna nya typ av läkemedel ger.

 

2 000 000 kr till doktor Ulrika Axelsson vid Lunds Tekniska Högskola för projektet ”Ett molekylärt fingeravtryck för psykologisk resiliens (motståndskraft)”.

Syftet med projektet är att identifiera en biomolekylär signatur som korrelerar med graden av psykologisk motståndskraft (resiliens) hos bröstcancerpatienten. Detta kommer att öppna för helt nya strategier för cancerbehandlingar.

 

35 000 EUR till Centre Hospitalier du Luxembourg, Department General and Minimally Invasive Surgery till projektet “Comparative study of prognostic markers in colorectal cancer”. Under ledning av doktor Martine Goergen- Azagra och Silviu-Tiberiu Makkai-Popa.

Syftet med projektet är att samla, analysera och jämföra olika faktorer som har verkan på cancertumörers prognos med målsättningen att optimera behandlingen av cancerpatienter.

 

2 000 000 kr till professor Kristian Pietras och doktor Alexander Pietras vid Lunds universitet för deras projekt ”Hur bidrar tumörens mikromiljö till aggressiv tumörtillväxt och behandlingsresistens”.

 
Syftet med projektet är att förstå de mekanismer som ligger bakom behandlingsresistens och tumörprogression i hjärntumörer, med målsättning att finna nya terapeutiska måltavlor i tumörens mikromiljö.

 

 

2 000 000 kr till professor Sara Ek vid Lunds Tekniska Högskola för projektet ”Tidig diagnostik av lungcancer”.

 
Diagnostik av lungcancer i ett tidigt stadium skulle genom kirurgisk behandling rädda liv. Möjligheterna att lansera digitala verktyg för att monitorera tidiga symtom på lungcancer gör att screeningsverktyg blir helt nödvändiga för att möta behovet av att följa upp tidiga symtom hos bl.a. rökare. Målet med projektet är att ta fram icke-invasiva, specifika och kostnadseffektiva diagnostiska verktyg som kan komplettera nuvarande screeningsverktyg.

Styrelse


Ida Järvegren, Ordförande

Bengt Johansson, Ledamot

Andreas Klow, Ledamot

Frans Henrik Kockum, Ledamot